Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Tehnologiýa

Robot-süpüriji

Döwür we tehnologiýa

30-09-2022 / 5059

Finlýandiýanyň paýtagty Helsinki şäherinde köçeleriň arassaçylyk işlerini ýerine ýetirýän robot-süpüriji synagdan geçirildi.

Bu innowasion taslama «Trombia Technologies» kompaniýasynyň başlangyjy bilen amala aşyrylýar. Robot-süpüriji dürli howa şertlerinde hereket etmäge ukyplydyr. Kompaniýanyň hünärmenleri enjamyň energiýany we suwy az harçlaýandygyny nygtaýarlar. Ol gijäniň garaňkysynda hem köçeleri kemsiz tämizleýär. Enjam sagatda 10 kilometr ýol geçýär, işleýän mahaly bu görkeziji 6 kilometre deňdir.

Mekan HOJAÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com