Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Kir ýuwujy maşynyňyza çygly süpürgiç goýuň!

27-09-2022 / 5128

Kir ýuwujy maşynlar näçe köp egin-eşik ýuwsa-da, saç bölekleri eşiklerimizde galýar. Kir ýuwýan maşynymyza çygly süpürgiç goýmak birhili görnüp biler. Ýöne bu örän amatly.

Öýünde haýwan saklaýan ýa-da saçy köp dökülýän adamlar bu duýgynyň nähilidigini bilýärler. Bu ýagdaýy başdan geçirmezlik üçin eşikleri ýuwanyňyzda, kir ýuwujy maşynyňyza 3 çygly süpürgiç atyň we netijesini görüň. Üns bermeli ýeke-täk düzgüniňiz, çygly süpürgijiň enjamda ýyrtylmazlygy üçin güýçli dokumaly bolmagydyr. Eger-de netije siziň isleýşiňiz ýaly bolsa her ýuwuşda bu usuldan peýdalanyp bilersiňiz!

Maral AÇYLOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com