Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Çoganlyda täze söwda merkezi açyldy

17-09-2022 / 5045

16-njy sentýabrda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň buýurmasy esasynda gurlan «Güneşli» söwda merkeziniň açylyş dabarasy boldy.

Söwda merkeziniň gurluşygyna 2019-njy ýylyň tomsunda badalga berildi. Onuň gurluşyk işleri Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň merkezi dolandyryş edarasynyň Abatlaýyş-gurluşyk bölümi tarapyndan alnyp baryldy. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 1-nji iýulynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze söwda merkeziniň gurluşygynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede bolmalydygyna ünsi çekip, onuň «Güneşli» diýlip atlandyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Söwda merkeziniň umumy meýdany 5 160 inedördül metre barabar bolup, ol merkezi binada ýerleşýän uly supermarketi, azyk we senagat harytlary dükanlarynyň ikisini, şeýle-de gurluşyk harytlary dükanyny öz içine alýar. Söwda merkeziniň çäginde ýerli ilaty täze çörek önümleri bilen üpjün etmek üçin niýetlenen çörek bişirilýän kärhana hem bar. Dükanlardaky önümleriň, esasan, Türkmenistanda öndürilendigi aýratyn bellärlikli ýagdaýdyr.

«Güneşli» söwda merkezi her gün sagat 8:00-dan 22:00-a çenli müşderilere hyzmat edýär. 

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com