Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

05-09-2022 / 5097

3-nji sentýabrda Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly aýdym-sazly, döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyry geçirildi.

Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, eminleriň ýokary bahasyna mynasyp bolan zehinli çagalar – Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Ýyldyz Amannepesowa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Meret Hydyrow, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 15-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Döwletgeldi Orazdurdyýew, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 77-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Kemal Durdymädow, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki takyk we tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Omar Bazarow, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherindäki 9-njy orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Çynar Wepaýewa dagylar «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Ýeňiji bolan zehinli çagalara hormatly Prezidentimiziň adyndan noutbuk kompýuterleri hem-de bäsleşigiň ýeňijileriniň diplomlary gowşuryldy. Şeýle hem bäsleşige gatnaşyjy çagalara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com