Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara maslahat geçiriler

03-09-2022 / 5085

5-nji sentýabrda «Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara maslahat geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada Hökümetiň 2-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa hormatly Prezidentimize hasabat berdi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna gabatlanan forumyň maksady ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini giňden wagyz etmekden hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde guraljak halkara maslahatyň barşynda Döwlet habarlar agentliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ozal baglaşylan ikitaraplaýyn resminamalaryň ýerine ýetirilişi we geljekde öňde duran wezipeler barada pikir alşarlar. Onuň işine sanly ulgam arkaly daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Çäräniň çäklerinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sergini guramak hem meýilleşdirilýär.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com