Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Bedenimiz barada bulary bilýäsmi?

Gyzykly faktlar

28-07-2022 / 5445
  • Adam ýylgyranda onuň myşsalarynyň 17 sanysy birden hereket edýändir.
  • Diliň yzy hem edil barmak yzlary ýaly unikal (ýeke-täk) bolup, ol her bir adamda dürli-dürlüdir.
  • Bedenimizde 600-e golaý myşsa bardyr.
  • Aýaklarymyzda deri mäzleriniň 250 müňüsi ýerleşýär.
  • Döwülen ýa-da gopan dyrnaklarymyz ýarym ýylda täzeden ösüp çykýar.
  • Kelle beýnimiziň takmynan 80%-i suwdan ybratdyr.
  • Bedenimizdäki iň kiçijik süňkjagazyň orta gulakda ýerleşýändigini bilýärdiňizmi? 3 mm uzynlygy bolan bu süňk «üzeňňi» diýip atlandyrylýar.
  • Burun yslaryň 30 müň görnüşini tapawutlandyrmaga ukyplydyr.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com