Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Täze merkez halkara güwänamalara mynasyp boldy

21-07-2022 / 5080

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi halkara güwänamalara mynasyp boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Olaryň arasynda Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezinde durnukly we öňdebaryjy tehnologiýalaryň oturdylandygy barada Germaniýanyň «Fraunhofer adyndaky energiýa ykdysadyýeti we energiýa ulgamy tehnologiýasy institutynyň güwänamasy, desganyň ýokary hilli we talabalaýyk gurlandygy hakynda Awstriýanyň «TUV Austria» tehniki gözegçilik birleşigi halkara güwälendiriş we bahalandyryş guramasynyň güwänamasy, merkezde abatlaýyş we hyzmat ediş işlerini ýerine ýetirmek boýunça ABŞ-nyň «General  Electric» kompaniýasynyň tehnologiýalaryny ulanmaga rugsat edilýändigi barada güwänama bar. Şeýle-de Angliýanyň London energetika toparynyň desganyň Merkezi Aziýada ýeke-täk hyzmat ediş merkezidigi, şeýle hem onuň iň döwrebap taslamadygy hem-de inženerçilik  toplumydygy hakyndaky güwänamasy, Germaniýanyň «Duisburg-Essen» döwlet uniwersitetiniň merkeziň ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän desgadygy baradaky güwänamasy gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com