Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Ajy burç — ölüm howpuny azaldýar

11-07-2022 / 5094

Alymlar ajy burçuň ýürek-gan damar keselleri, rak we başga her hili sebäplerden ölüm howpuny azaldýandygy hakda netijä geldiler.

Her günde ajy burç iýýänlerde ýokarky keselleriň howpunyň 14 göterim azalýandygy bellige alyndy. Mundan başga-da, ony hepdede 4 gezekden köp iýýän adamlarda ýürek kesellerinden wepat bolmak ähtimallygy üçden bir göterim az bolýar.

Şeýlelikde, aşgazana zyýan ýetirmezden, saglyga peýda bermek üçin siziň günde 10 gramdan köp bolmadyk ajy burçy kabul etmegiňiz gerek.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com