Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Tomusda näme iýmeli?

20-06-2022 / 5072

Tomus pasly howasynyň yssylygy bilen tapawutlanýar. Bu möwsümde adamlara immunitetini göteriji gök önümleri we miweleri iýmek maslahat berilýär.
 Gök otlar: ukrop, petruşka, salat ýapragy – düzüminde A, B2, C, PP we immunitetiňi galdyryjy dürli aminokislotalary saklaýar, iýmit siňdirilişini kadalaşdyrýar. Olary bu möwsümde günde iýmek maslahat berilýär.
 Seldreýiň köki – düzümi K witamine örän baý bolup, süňkleri we myşsa dokumalary berkleşdirýär. Fosfor hem seldreýiň kökünde saklanyp, öýjük derejesindäki madda çalşygyny sazlaşdyrýar.
 Rediska – düzüminde kaliý, kalsiý, natriý, demir elementlerini saklaýar. Ol yzygiderli kabul edilen ýagdaýynda organizmdäki bar bolan toksiki maddalaryň daşary çykmasyna ýardam berýär.
 Sitrus miweleri – düzüminde saklanýan pektin holesteriniň derejesini kadalaşdyrýar, folewoý kislota nerw ulgamyny kadalaşdyrýar, depressiýadan çykmaga ýardam edýär.
 Apelsin, greýfrut, limon – düzüminde efir ýagyny saklaýar, ýakymly ys berýär we adamyň işe ukuplylygyny ýokarlandyrýar, dem alşyňy gowulaşdyrýar.
 Banan – Triptofen belogyna baý, ol serotanin garmonynyň işlenilip çykyşyny sazlaýar, serotanin-şatlyk garmony,ol adamy depressiýadan halas edýär, serotanin kelle beýniden ukuly wagtynda bölünip çykýar. Şeýlelikde, banan gijeki ukuny hem sazlaýar, immunitetiňi galdyrýar, zyýanly galyndy birleşmelerden bedeniňi arassalaýar.
 Alma, armyt – düzümi A, C, PP, E witaminlerine, ýod, demir, selen, kaliý, kalsiý elementlerine baý. Bu elementleriň ählisi jemlenip, adamyň ýaşaýyş güýjini ýokarlandyrýar, stress ýagdaýlardan baş alyp çykmaga ýardam berýär, ýürek-damar ulgamynyň işleýşini sazlaýar.

Näzikjemal HOJAÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com