Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTagamlary taýýarlamak

Çaýyňyzy gury içmäň!

16-06-2022 / 5637

Günortanlyk çaýyny gury içip bilmeýänler üçin tagamly «Marmaladly gutapjyk» resepti!

Gerekli önümler:
250 gram un;
180 gram hoz tozy;
225 gram ýag;
110 gram granulirlenen şeker;
1 sany wanilin;
Marmeladyň ýa-da jemiň islendik görnüşi.


Taýýarlanylyşy:
Ýumşadylan ýagy we şekeri krem görnüşine öwrülýänçä 3-4 minutlap garyşdyryň. Garyndynyň üstüne elekden geçirilen uny, hoz tozuny we wanilini azajyk goşup, hamyr bolýança ýugruň. Soňra hamyrdan desert çemçe ölçegli bölekleri alyp, ony togalap, başam barmagymyzyň kömegi bilen orta bölegini basyp, marmelad guýmak üçin deşijek dörediň.

175 dereje gyzdyrylan peçde ýeňil gyzarýança 15-20 minut bişiriň. Sowandan soňra ortasyna bir çaý çemçesi marmelad guýup, granulirlenen şeker sepiň.

Işdäňiz açyk bolsun!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com