Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Balkan we Daşoguz welaýatlarynda galla oragyna girişildi

10-06-2022 / 5101

Şu gün 10-njy iýunda il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen Serdar we Görogly etraplaryndaky bugdaýly meýdanlarda bu welaýatlar boýunça möhüm möwsüme badalga berildi. Ýurdumyzyň Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda bolsa galla oragyna 3-nji iýunda girişildi.

Balkanly kärendeçiler şu ýyl 50 müň gektar meýdanda azyklyk ak bugdaýyň bitginli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler.

Şu ýyl daşoguzly gallaçylar 145 müň gektar meýdanda ýetişdirilen guşgursak bugdaýdan 265 müň tonna hasyl ýygnamagy öz öňlerinde maksat edip goýdular. 

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com