Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Uruş weteranlary sarpalandy

09-05-2022 / 5145

Şenbe güni paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabaraly çäräni Aşgabat şäheriniň häkimligi, jemgyýetçilik guramalary we Goranmak ministrligi gurady.

Weteranlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Dabaraly çäre uruş ýyllary, gahrymançylyk, mertlik hakynda söhbet açýan aýdymlar bilen utgaşdy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com