Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Suwa düşmek orazany bozýarmy?

25-04-2022 / 5439

Agyz bekli wagty suwa düşmäge rugsat berilýär. Ýöne suwa düşülende agyzdan we burundan suw girip bokurdaga geçse oraza bozular. Hut şol sebäpden, agyz we burnumyza suwuň gitmezligine has üns bermelidiris.

Gulaklarymyzdan suwuň girmesiniň bir zeleli ýokdur, sebäbi gulakda bar bolan perde suwuň girmesiniň öňüni alýar emma bu perdäniň ýoklugy ýagdaýynda hem içeri girjek suw bokurdaga barýança geçjek kanaljyklarynda siňip gidýär we şeýlelik-de, bokurdaga baryp ýetjek suw gaty ujypsyz bolandygy üçin orazany bozmaz.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com