Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSliderTrend we gözellik

Buz derimiz üçin peýdalymy?

17-04-2022 / 5163

Buzuň diňe bir içgilerimizi sowatman, eýsem, derimizdäki kynçylyklara garşy göreşmekde tebigy çözgütdügini bilýärsiňizmi?

Buz derimize degen badyna, şok täsirini döredýär we berkitme aýratynlygy bilen öýjükleri ep-esli gysýar. Ol diňe bir beden öýjüklerini gysýan serişde bolman, deriniň garalmagy we gan aýlanyşygy arkaly deriniň has janly we ýagty görünmegine kömek edýär.

Buz bölejiklerini arassa mata dolap, ýüzüňize ýuwaş-ýuwaşdan sürtüň. Muny günde 2 ýa-da 3 gezek gaýtalap bilersiňiz. Buzuň düwürtiklere garşy göreşmekde peýdalydygyny hem bellemek gerek. Bulardan başga-da, buzy mata salyp, elleriňizi we aýaklaryňyzy rahatlandyryp bilersiňiz. Şeýlelikde, has berk beden size garaşýar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com