Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Dabaraly maslahat geçirildi

06-04-2022 / 5066

Şu gün — 6-njy martda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň we abadançylygyň ak ýoly» bilen atly dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahatda ýurdumyzyň tanymal medeniýet we sungat işgärleri çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň döwletimizi abadançylygyň ýoly bilen köpugurly ösdürmekde alyp barýan tutumly işlerine özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Maslahatyň dowamynda ýaňlanan aýdym-sazlarda Watanymyzyň ähli künjeginde amala aşyrylýan beýik işleriň waspy belentden ýaňlandy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com