Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Kosmosa syýahatçylyk taslamasy üçin sanalgy günler galdy

27-03-2022 / 5092

«NASA» taryhy kosmos syýahatçylygy taslamasy üçin sanlyja günleriň galandygyny aýtdy. Kynçylyk we yza çekilme bolmasa, şu ýylyň 3-nji aprelinde syýahatçylyk öz işine başlar.

Kosmos syýahatçylyk taslamalaryna gyzyklanma günsaýyn artýar. Bu pudagyň gapysyny ilkinji bolup 2001-nji ýylda milliarder telekeçi Dennis Titowy kosmosa iberen Russiýa boldy. Aslynda, film toparynyň geçen ýyl ISS-de dürli suratlary düşürendigi hem bize mälim.

Russiýa 2024-nji ýyla çenli önümçilik liniýasyndan çykjak 2 sany täze «Soýuz MS» ulagy bilen pudagy monopoliýa etmek ugrundaky tagallalaryny halk bilen paýlaşypdy. Emma ABŞ tarapy, esasanam «NASA» we Jeff Bezosyň bu meseläni durmuşa ornaşdyrmaga gaty hyjuwly.

NASA kosmos syýahatçylyk taslamasynyň bir bölegi hökmünde ilaty ISS-e iberýär. Jeff Bezosyň kosmos gözleg kompaniýasy «Blue Origin» tarapyndan gurnalan şowly uçuş, şol sanda «Bezos» we «Star Trek» filmlerinde kapitan Kirkiň keşbini ýerine ýetiren aktýor William Şatner hem-de raýat ýolagçylaryndan ybarat Karman liniýasyny birnäçe minutlap geçdi. Bu bolsa gezelenç etmek üçin ilkinji ädim bolupdy.

NASA, «SpaceX» we «Blue Origin» kompaniýalary käbir bilelikdäki we kosmos syýahatçylyk taslamalarynyň arasynda iň esasysy ISS-e uçuşlardyr. Aslynda, 3-nji aprelde boljakdygyna garaşylýan uçuş, aslynda fewral aýynda amala aşyrylmalydy..

3-nji aprel, ýekşenbe güni gutarnykly senesi bilen Florida ştatynyň Kennedi kosmos merkezinden ISS-e gitmek üçin uçurymlardan parahat ilatdan ybarat 4 adamlyk hususy kosmonawt topary Ilon Muskyň «Falcon 9» raketasy bilen atmosferadan geçer. Soňra «SpaceX» tarapyndan öndürilen «Crew Dragon» kosmiki gämisinde syýahat ederler we Halkara kosmos bazasyna baryp görerler.

Tehasda ýerleşýän «Axiom Space» tarapyndan gurnalan «Ax-1» missiýasynyň 4 adamlyk hususy kosmonawt topary Kanadaly inwestor we haýyr-sahawatçy Mark Pathy, amerikaly telekeçi Larri Konnor, Ysraýylyň Howa güýçleriniň öňki piloty Eýtan Stibbe şeýle-de NASA-nyň öňki serkerdesi Maýkl Lopez-Alegriýa tarapyndan dörediler.

NASA-nyň 1 hepdelik kosmos syýahatçylygynyň NASA-nyň adam başyna 55 million dollardygyny öňe sürýär. Şeýlelikde, ISS-e ediljek syýahat has özüne çekiji bolar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com