Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ermeni dilinde

17-03-2022 / 5101

16-njy martda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabara paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem sanly ulgam arkaly Ermenistan Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyş edenler giň okyjylar köpçüligine niýetlenen bu kitabyň medeniýeti öwreniji alymlar üçin türkmen halkynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna düşünmekde aýratyn ähmiýetli gollanma bolmak bilen, dünýäniň halklaryny ýakynlaşdyrýan dostluk köprüsidigini bellediler.

Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul edip, onda köpugurly işleri, şol sanda halkymyzyň däplerini gorap saklamak boýunça tagallalary hem-de raýatlaryň rowaçlygy we Watanymyzyň gülläp ösmegi baradaky aladalary üçin hoşallyk bildirdiler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com