Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Ýör, göwnüm!

Akmyrat Jumaýew

14-03-2022 / 5165

Tur, göwün, gideli, 
gaşymyz çytman, 
Ykbalyň ýalkajak, güljek ýerine. 
Bu ýerlerden biziň tamamyz çykmaz,
Bu ýerler degenok alyn deriňe.

Haýsy kysmat bilen geldik azaşyp,
Göripleriň bagty çüwen ýerlere?!
Gara bagryň gidermikä badaşyp,
“Körlere” — yş, owaz bolup “kerlere”?!

Ýör, gideli, yzymyzda turuzyp
Bahyllara süýji-süýji gybaty.
Hemem olaň begenjini örüzip,
Gün bereli, ýaşasynlar ybaly.

Aýaklarna tiken çümüp nalanlar
Çüý bolup çümenin bilmez ýürege.
Haşal ot deý basar bizi nadanlar,
Ylym üçin dönsek ýelim-ýüpege. 

Biziň bilen gurulmandy bu dünýä,
Bizsizem ýaşar ol!
Ýykylmaz!
Sarsmaz!
Ýör, göwün, gideli,
batma:ly ünjä, 
Biziň üçin dünýäň gözýaşy sarkmaz!..

Akmyrat JUMAÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com