Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Gujagňa dolaýyn bagra bas, eje!

05-03-2022 / 5489

Eje

Söýgim  saklap  ýüregimiň  töründe,

Gujagňa  dolaýyn  bagra  bas  eje.

Elleriň  yzy  bar  şamar  örümde,

Serhoş  boldum  mähiriňden  tas eje.

 

Geçmişimde,  geljegimde,  ertämde,

Saçym  çöşlän şemal  ýüzüm  ýelpände,

Hyýallarym  gujagyňda  entände,

Şonda  özüm  bagtly  duýýan  has  eje.

 

Azan  sesi  ýaň  berip  dur  äleme,

Aý  görküni  saljak  bolýar  tärimden,

Ýetmek  üçin  arzuwlanan  kärime,

Ýollarymyz  biraz  aradaş  eje.

 

Roýuň  görüp  ýene  gezmäge  geldim,

Teşne  kalbym  mähre  ezmäge  geldim,

Çagalyk  tapmaçam  çözmäge  geldim,

Gündeligem,  durmuşymam bäş, eje!

 

Gujagyň  aç  gujagyňda  gowşaýyn,

Bagryňa  bas ýaňagyňdan  ogşaýyn,

Ýene  lälik  günlerime  ogşaýyn,

Bir  çene  baranam  bolsa  ýaş,  eje!

 

Endigim,  terbiýäm  goýup  bolmaýan,

Mahriňi  küýsedim doýup  bolmaýan,

Söýgüňe  batyrlan  temmiň  küýseýän,

Özgeleň  igenji göýä daş, eje!

 

Senli  günlerimde  ýaşaýan  erkin,

Gurupsyň  biz  üçin  jennetiň  berkin,

Binesip  bolmasyn  bu  bagtdan  herkim,

Gojalaram ene üçin ýaş, eje!

Bibi TAGANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň öwreniji-mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com