Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSiziň üçin...Slider

Indi has aňsat: TürkmenGazet priloženiýe görnüşde!

TürkmenGazet.com: Maksat — ýatda däl, ýürekde galmak!

02-03-2022 / 5066

Okyjylaryň isleginiň köpdürliligini göz öňünde tutup, TürkmenGazet-iň android ulgamly mobil programmasyny taýýarladyk. Priloženiýany PlayMarketden ýa-da  EDIL ŞU ÝERDEN  ýükläp bilersiňiz!

Tiz wagtda iOS ulanyjylarymyz üçin hem TürkmenGazet programmasyny hödürläris!

Saýtymyzda Habarlar, Trend we Gözellik, Žurnalistiň sahypasy, Reportaž, Göwün küýsegi, Tagam taýýarlamak bölümleri hereket edip, diňe bir aýal-gyzlar üçin däl-de, ähli kişi üçin, dürli ýaşdaky okyjylara niýetlenen makalalar yzygiderli ýerleşdirilip durulýar.

TürkmenGazet.com: Maksat — ýatda däl, ýürekde galmak!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com