Slide
Slide
previous arrow
next arrow


ReportažSlider

Bahar. Gözellik. Tebigat. Sungat. (fotogalereýa)

«Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy»

02-03-2022 / 5051

Söwda-senagat edarasynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp «Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy» atly halkara maslahatyň we serginiň öz işine başlandygy hakda habar beripdik. Sergi 8-nji marta çenli dowam eder.

Müň sözde diýip bolmajak zady ýekeje suratda aňladyp bolýar diýýärler. Biz hem fotosuratlara möhürlenen sergi gözelliklerini dykgatyňyza ýetirýäris.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com