Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ýurdumyzyň iň göreldeli etraby belli boldy

13-02-2022 / 5077

Lebap welaýatynyň Dänew etraby 2021-nji ýylyň jemleri boýunça ýeňiji diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugynda aýdylýar. Resminamada Dänew etraby 2021-nji ýylyň jemleri boýunça welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň hem-de Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, Türkmenistan boýunça ýeňiji bolan etrap diýlip yglan edilýändigi we Dänew etrabynyň häkimliginiň 1 million amerikan dollary möçberde pul baýragy bilen sylaglanylýandygy bellenilýär.

Türkmenistanyň Merkezi banky görkezilen pul baýragyny Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň serişdelerinden bölüp bermäge borçly edildi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com