Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

ÝUNESKO kafedrasyny döretmäge taýýarlyk görülýär

09-02-2022 / 5098

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda döredilýän täze ÝUNESKO kafedrasynyň işi bilen baglylykda, bu ýokary okuw mekdebinde eýýäm daşary ýurtlaryň iri bilim ojaklarynyň birnäçesi bilen hyzmatdaşlyga girişildi. ÝUNESKO kafedrasyny döretmek boýunça Özbegistanyň Nyzamy adyndaky Daşkent döwlet pedagogik uniwersitetinden, Buhara döwlet uniwersitetinden, Belarusyň A.S.Puşkin adyndaky Brest döwlet uniwersitetinden, Russiýanyň Wolgograd döwlet sosial-pedagogik uniwersitetinden halkara goldaw hatlary gelip gowuşdy. Bu ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri bilen sanly ulgam arkaly gepleşikler hem geçirildi.

Institutyň wekilleriniň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň Pariž şäherindäki baş merkeziniň ýokary okuw mekdepleri bölüminiň ýolbaşçylary bilen sanly ulgam arkaly maslahat geçirildi. Onda ÝUNESKO kafedralary baradaky maksatnama giňden ara alnyp maslahatlaşyldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com