Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Işsizlik hem saglygymyza ýaramaz täsir edýär

18-01-2022 / 5093

Köpimiz dynç almagy we az işlemegi halaýarys. Emma çenden aşa wagtymyzy boş geçirmegiň, ýagny hiç iş bilen meşgullanmazlygyň ynsan saglygyna ýaramaz täsir edýändigini hem unutmaly däldiris.

Bu hakykaty alymlar hem nygtaýarlar. Meselem, pensiýa çykanymyzda ýa-da işden çykanymyzda wagtymyzy boş geçirmek her kimiň hem ilkinji nobatda psihologiki saglygyna erbet täsir edip bilýär. Emma bu ýagdaýdan baş alyp çykmak biziň her birimize hem başardýandyr. Bir maksat tutunmak we şol maksada ýetmek üçin hereket etmek bilen biz diňe bir saglygymyzy däl, eýsem, durmuş ýagdaýymyz üçin hem peýdaly boljak işleri amala aşyrarys.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com