Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Erkekler üçin howply önüm

17-01-2022 / 5613

Lukman we telealypbaryjy Aleksandr Mýasnikow «Rossiýa 1» telekanalynda süýt önümleriniň erkekleriň saglygyna edýän täsiri hakda durup geçdi.

«Organizme süýt we süýt önümleri bilen girýän kalsiý D witaminiň azalmagyna getirýär» diýip, hünärmen düşündirýär. Onuň bellemegine görä, D witaminiň mukdarynyň peselmegi giperkalsemiýanyň (ganda kalsiýniň aşa köp bolmagy) peýda bolmagynyň öňüni alsa-da, şonuň bilen birlikde, prostata ragynyň ösmegine sebäp bolup biler.

Hünärmeniň sözlerine görä, süýt zerarly prostatit keseliniň howpunyň ýokarlanýandygy hakda birnäçe ylmy makalalar ýazyldy. Şeýle-de, lukmanyň aýdyşy ýaly, bu günki günde bu delili hiç kim ret edip bilenok, bu bolsa erkeklere köpräk ätiýaçly bolmaga we günde süýdüň 300 millilitrden köp bolmadyk mukdaryny kabul etmeklige esas berýär.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com