Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSport

2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna gatnaşjak hokkeý boýunça milli ýygyndymyz Frankfruta uçdy

03-04-2022 / 5064

3-nji aprelde Lýuksemburgda başlaýan dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin milli ýygyndymyz 2-nji aprelde Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Maýn boýundaky Frankfruta uçdular. Üçünji diwizionda «A» toparda çykyş etjek Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndy toparynyň hatarynda 20 türgen bar.

Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasynyň başlygy Jora Hudaýberdiýewiň aýtmagyna görä, milli ýygyndyda IIM-niň «Galkan» toparyndan 17 türgen, derwezebanlaryň ikisem – Kerimli Çaryýew we Rahman Myradow, «Şir» toparyndan goragçy Öwezguly Esenow we hüjümçi Arslan Amanow, «Oguzhan» toparyndan bolsa goragçy Nikita Awdeýew çykyş ederler.

Lýuksemburga gidýän Türkmenistanyň wekiýetiniň düzümine 26 adam, resmi adamlaryň 6-sy, şol sanda tälimçiler we toparyň lukmanlary girýär.

2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna milli ýygyndymyz Germaniýadan awtobusly Lýuksemburga baryp, eýýäm 3-nji aprelde BAE-niň ýygyndysy bilen ilkinji duşuşygyny geçirerler. 5-nji aprelde ýurdumyzyň hokkeýçileri meýdança eýeleri – lýuksemburglylar, 7-nji aprelde taýwanlylar bilen duşuşarlar we 8-nji aprelde Türkiýäniň ýygyndysyna garşy oýun bilenem ýaryşy jemlärler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com