Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Harby mekdebiň täze binalar toplumy gurlar

26-12-2021 / 5120

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda Berdimuhamet Annaýew adyndaky 700 orunlyk 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiň täze binalar toplumy gurlar.

Täze binalar toplumyny «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Tiсaret A.Ş.» türk kompaniýasy gurar. Gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda başlamak we binalar toplumyny 2024-nji ýylyň awgust aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com