Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

«Garri Potter»-iň ilkinji neşiri satuwa çykaryldy

15-12-2021 / 5100

ABŞ-da gurnalan söwda satuwynda Joan Rouling tarapyndan ýazylan «Garri Potter we pelsepe daşy» atly kitaby satyldy. Kitaby alyjy bu kitap üçin 471 müň dollar töläpdir.

Ady aýan edilmedik alyja 1997-nji ýylda çap edilen hem-de daşky sahabynda reňkli suratlar bolan iňlis dilindäki neşir gowşuryldy. «Heritage Auctions» söwda öýüniň bellemegine görä, satylan bu baha rekord möçber bolup durýar. Bu kitap neşiri üçin hödürlenen baha XX asyryň çeper eserleriniň arasynda dünýä rekordy boldy.

Bir ýyl mundan ozal «Garri Potter» kitabynyň seýrek neşiriniň auksionlarda 90 müň dollara satylandygyny hem bellemek gerek. Häzirki wagtda Joan Roulingiň kitaplarynyň muşdaklary bu kitaplaryň esasynda döredilen ýaş jadygöý hakynda filmleriň XX ýyllygyna bagyşlanyp, çykaryljak ýörite neşiri üçin ýanwar aýyna uly sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

ABŞ-nyň «Scholastic» neşirýatynyň habaryna görä, iňlis ýazyjysy Joan Rouling ýaş jadygöý oglanjyk barada 6 kitap ýazyp, olar hem 80 dilde 500 million nusgalyk tiražda satyldy. Bu kitaplar esasynda 8 film surata düşürilip, olar hem dünýä prokatynda 7,8 milliard dollar girdeji gazandy.

Meýlis SADYKOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com