Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Samarkantda tohumçylyk meseleleri boýunça maslahat geçirildi

08-12-2021 / 5071

Özbegistanyň Samarkant şäherinde GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara geňeşiniň 23-nji mejlisi tamamlandy.

Oňa Arkalaşyga agza-döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň hem doly ygtyýarly wekili, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň we Ylmy-önümçilik tohumçylyk assosiasiýasynyň («Semena» assosiasiýasynyň) wekilleri gatnaşdy.

Duşuşygyň dowamynda gatnaşan hünärmenler, hususan-da, sort synagçylaryny, seçimçileri, tohumçylary, genetikleri, inženerleri taýýarlamaga degişli meseleleri, gowaça seçiminiň we tohumyny öndürmegiň täze usullaryny işläp düzmekde gazanylan üstünlikleri, şeýle hem botanika baglaryny ulanmagyň, oba ýerlerini, kiçi hem uly şäherleri abadanlaşdyrmagyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Geňeşiň 24-nji mejlisini indiki ýyl Täjigistanda geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmengazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com