Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

2022-nji ýylyň şygary näme diýlip atlandyrylar?

27-11-2021 / 5079

Türkmenistanda 2022-nji ýyly — «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmagy bagtyýar halkymyz biragyzdan goldady. Bu teklip 25-nji noýabrda  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen maslahatyň süňňüni düzdi.

Maslahata Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary we Halk Maslahatynyň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri, önümçilik pudaklarynyň işgärleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. Onda öňe sürlen teklipler boýunça pikir alyşmalar guraldy. Şeýlelikde, 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmak baradaky teklip maslahata gatnaşyjylar tarapyndan biragyzdan makullanyldy.

TÜRKMENgazet

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com