Ay: Sentýabr 2021

 • Sport we syýahatçylyk

  TEBIGATYŇ EÇILEN AJAÝYPLYGY

  Türkmene tebigatyň eçilen ajaýyplyklary – tebigat gözellikleri hem-de medeni ýadygärlikleri sanardan köp. Aslyny gadymyýetden alyp gaýdýan milli ýadygärliklerimiz wagt geçdigi…

  ...
 • Siziň üçin...

  Sütündäki üzümler

  Tebigat özüniň geň-enaýy täsinlikleri, heniz bilinmeýän açyşlary bilen bizi mydama haýran galdyryp gelýär. Dünýä ýüzüniň çar künjünde şeýle täsinlikleriň ençemesi…

  ...
Başa dön tuşu