Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Bäsleşik jemlendi, sylaglar gowşuryldy

23-06-2021 / 5014

Mähriban turkmengazet.сom web sahypamyzyň okyjylary,

Hemmämize mälim bolşy ýaly, maý aýynyň 18-ne yglan edilen “Meniň söhbetdeşim” bäsleşigimiz jemlendi. Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezinde bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi tarapynda sowgatlar gowşuryldy.

Dabarada Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň wekili, turkmengazet.com web sahypasynyň baş redaktory, şeýle-de emin agzalar çykyş etdiler.

Olar öz çykyşlarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýaşlaryň ähli ugurlarda kämilleşmegi üçin uly mümkinçilikleriň döredilýändigini bellediler. Şeýle-de geçirilýän bu döredijilik bäsleşikleriň hem ýaşlaryň höwesleriniň artmagynda, ukyp-başarnyklarynyň kämilleşmeginde uly ähmiýetiniň bardygyny bellediler.

TÜRKMENgazet web sahypamyzyň döredijilik toparynyň adyndan ýeňijileriň ählisini gutlaýarys. Galamyňyzyň ujy ýiti bolsun, mähribanlar.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com