Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Redaktordan: Şygyr bäsleşigi jemlenýär

18-06-2021 / 5072

Mähribanlar, 

TÜRKMENgazet.com internet sahypamyz şahyrlarymyz üçin bäsleşik yglan edipdi. Bäsleşigiň şertlerine görä:

  • Rus dilinde ýazylan şahyr Natalýa Drazdowanyň goşgusyny türkmen diline terjime etmeli.
  • Terjime eden goşgyňyzy turkmengazet.zenan2021@gmail.com internet salgymyza Word formatda ugratmaly.
  • Terjime edilende, kapyýalara, bogunlara we manysyna üns bermeli.
  • Sözme-söz terjime bolmagy zerur däl. Esasy goşgy okalmaga aňsat we owadan bolmaly.
  • Bäsleşikde ýaş çäklendirmesi goýulanok.
  • turkmengazet.zenan2021@gmail.com salgymyza gelen ähli goşgular saýtymyzda ýerleşdirilip, okalan sany saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan hasaba alynýar.
  • Bäsleşik iýun aýynyň 18-ne jemlenýär: Eminleriň baha bermegi 50 %, TÜRKMENgazet.com saýtynda okalan sany 50%.

Bäsleşik şu gün jemlendi. Iň gowy 3 goşgy üçin bäsleşigimiziň hemaýatkärleri, ýagny “Makul Hyzmat”, “Makul Sözlük” tarapyndan surpriz sowgatlar taýýarlanyldy. Mähribanlar, bäsleşigimiziň jemi eminler bilen ara alnyp maslahatlaşylar we 19-nji iýunda yglan ediler.

 

TÜRKMENgazetden daşlaşmaň.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com