Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Üns beriň, ildeşler:Türkmenistanda waksina urulýan nokatlaryň sanawy

04-06-2021 / 5066

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlary mälim etdi. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär:

AŞGABAT ŞÄHERI:
6-njy saglyk öýi: 23-09-03; 23-09-12.
11-nji saglyk öýi: 95-73-27; 95-73-12.
14-nji saglyk öýi: 51-56-70; 51-56-71; 51-56-80; 51-56-81.
16-njy saglyk öýi: 97-67-99; 97-67-98.

AHAL WELAÝATY:
Gökdepe etrap köp ugurly hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800132) 4-70-08; 4-70-09.
Ak bugdaý etrap hassahanasynyň Magtymguly oba saglyk merkezi: (800137) 32-0-54.
Tejen şäher hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800135) 4-86-24.

BALKAN WELAÝATY:
Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: (800222) 5-97-03; 5-97-05.
Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: (800243) 2-60-09; 2-21-36.
Serdar etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800246) 7-13-33; 7-20-98.

DAŞOGUZ WELAÝATY:
Daşoguz şäheriniň 2-nji saglyk öýi: (800322) 6-07-56; 6-02-55.
Köneürgenç etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800347) 3-16-02; 3-19-70.

LEBAP WELAÝATY:
Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: (800422) 3-50-59; 3-50-70.
Kerki etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800444) 2-00-03; 2-03-22.
Seýdi şäher hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800446) 7-02-58; 7-00-21.

MARY WELAÝATY:
Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýi: (800522) 4-68-57; 4-68-65; 4-68-62.
Ýolöten etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800560) 6-55-23; 6-50-67.
Oguzhan etrap hassahanasynyň Şatlyk şäher şahamçasy: (800559) 6-45-21; 6-46-03.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com