Slide
Slide
previous arrow
next arrow


BlogGöwün küýsegi

Aýdymdan ruhlanyp ýazylan setirler: Habaryň barmy?

18-05-2021 / 5155

Ýöremeli ýollarym kän, kert ine!

Ýazýan, pozýan, olam süýji dert-ine!

Uçradym men yşgyň agyr derdine,

Habaryň barmy?

 

*****

 

Ýagyş ýagýar- hyýallarym ezildi,

Gözýaşlarym bir hatara düzüldi,

Men ýüreksiz ýaşap ýörün- üzüldi,

Habaryň barmy?

 

*****

 

“Toba!” diýsin, Hak bereniň az bilen,

Söýüpdim men seni ýürek, aň bilen,

Söhbet kylýan indi diňe Aý bilen,

Habaryň barmy?

 

*****

 

Ömür geçip gitse, gitsin ýel ýaly,

Açylaryn ýene-de men gül ýaly,

Ýöne häzir ýaşap ýörün güň ýaly,

Habaryň barmy?

 

*****

 

Ömür diýer, bir gün: “Ahy:r boldum men”,

Yşgyň ýollarynda zahyr boldum men,

Ýaza-ýaza ahyr şahyr boldum men!

Habaryň barmy?

 

Ogultäç ORAZTAGANOWA,

şahyr.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com