Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Aşgabadym

11-05-2021 / 5078

Her  künjünde ösüp örňäp boý alýar,

Binalar köşkler belende galýar,

Ak şähere baksaň  açylýar göwnüň,

Synlasaň Berkarar bagtyýar döwrüň.

 

Günbe-günden artyp şanyň şöhratyň,

Jahan içre belent ýaňlanýar adyň,

Badyma bat bolup berkarar Diýar,

Bagtyma bagt goşýar Ak Aşgabadym.

 

Arkadagym bagtly daňy atardy,

Ak şäherim gözel görke getirdi,

Bagy bossan  mermer şäher Aşgabat,

Seň goýnuňa seýle geler ýakyn-ýat.

Aýjemal ARTYKOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com