Maý 2021

Habarlar

Türkmenistanyň at gazanan halyçylary

Türkmenistanyň Prezidentiniň permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň şu raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy:  «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Aşgabat çeper

Habarlar

Birža täzelikleri

Çeşme: TDH. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Gazagystanyň,

1 2 28