Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaŽurnalistiň sahypasy

Iň köp aýdylýan ýalanlar

23-04-2021 / 5088

Şuwagt menem saňa jaň etjek bolup otyrdym.

Ýüzüne-de aýdaýaryn, gorkamok.

Bu gün köp okadym, ýadadym ýatjak.

Kömekleşerdim welin, arman işim barda…

Çynymy aýdýan ynanmasaňyz ynanmaň.

Birinji kursy gutar, ikinji kurs aňsat.

Şu çaka çenli ýeke gezegem ýalan sözlemedim.

Häzir ýolda men 2 minutdan ýetýän.

Ýok ýatmadym, düýn köp okapdyryn şo zerarly gözüm çiş.

Seniň ýaly owadan gyzy ilkinji gezek görýän…

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com