Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiHabarlar

Sen hakdaky ýazanlarym, gör kimler özüne çekdi

18-04-2021 / 5288

Awtory: Gülşirin HANOWA.

 

Sen hakdaky ýazanlarym,

Gör kimler özüne çekdi.

Ne “sogapdy” gazandygym,

Bu täleý alnymdan çykdy?!

*****

Ses ýeterde, el ýetmese,

Agyr nogtalamak erki.

Diýýärler “Nesip etmese,

şoldur haýyrlysy”. Belki…

*****

Günäm barmy, ýokmy bilmen,

Bu sowal boýnumy burar,

Adyň aýdyp bilmesemem,

Ýüregim gaýtalar durar.

*****

Gözüň goşgyma kaklyşsa,

Yhlasymyň ýeňenligi.

Ýüregňe şatlyk daklyşsa,

Bilgin meniň begendigim.

*****

Belki baryn, syzandyryn,

Umyt kalba gülün ekdi.

Sen hakdaky ýazanlarym,

Gör, kimler özüne çekdi…

 

18.04.2021 ý.

01:01 

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com