Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşŽurnalistiň sahypasy

 Öý bikeleri üçin peýdaly maslahatlar       

17-03-2021 / 5086

Awtory: Merjen Kadyrowa,

Lebap welaýat telewideniýesi.

 

Öýlerimiziñ bezegi  bolan  halydyr- düşeklerimiz gynansakda, käbir ýagdaýlarda hapalanyp durýar. Bular ýaly ýagdaýlarda birnäçe maslahatlarymyzdan  peýdalanyp bilersiñiz. Onuñ üçin bize suw, sirke, öl esgi we ütük gerek. Suw bilen sirkäni garyp hapalanan ýere guýmaly we öl esgi bilen üstünden ütüklemeli.

 

Biziñ gündelik durmuşymyzda  eşiklerimiz  ýygy- ýygydan hapalanyp durýar. Bu bolsa bizden uly bolmadyk  zähmeti talap edýär. Hapalanan köýneklere ýa-da egin-eşiklere hek çalyp goýup,  ýagy siñen soñ ony ýuwup arassalamaly.

Aşhanada ulanylýan tagtajyklary arassa saklamak üçin duz sepip, limon bölegi bilen gyrçalap süpürmeli.

Mähriban gelin-gyzlar,

Maslahatlaryňyz, teklipleriňiz bolsa, turkmengazet.zenan2021@gmail.com salgymyza hat ýollap bilersiňiz.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com