Mart 2021

Habarlar

Türkmenistanyň “akylly” şäherleri

Çeşme: TDH. Türkmenistanyň Prezidenti golaýda Ahal welaýatyna bolan iş saparynyň barşynda Gökdepe etrabynyň çäginde gurulýan sebitiň täze döwrebap edara ediş

1 2 23